NÓGRÁDKOMP – TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0189

1. számú tájékoztató

 

Tisztelt Érdeklődők! 

Mint ahogyan az a honlapunkon megtekinthető anyagokból is látható, az előző két tanévben iskolánk sikerrel vette a Nógrádkomp – oktatási innováció címet viselő pályázat adta nehézségeket.

A programot az idén is folytatjuk, az alábbiak szerint:

A szociális-, életvitel- és környezeti kompetenciaterület bevont csoportjai a 9. b és 11. b osztály.

A szövegértés – szövegalkotás, illetve a matematika – logika kompetenciaterület teljes tanórai lefedettséggel történő megvalósításában az alábbi osztályok érintettek:

9.A, b,c, d, 10. A, b, 11. A, 11. b, 12. A, 12. B.

Mindhárom eddig felsorolt kompetenciaterületen és valamennyi említett osztályban moduláris oktatási programcsomagot alkalmazunk.

A 9-10. évfolyamos szakközépiskolai, szakiskolai és előrehozott szakképzési osztályokban emellett a magyar nyelv- és irodalomórák keretein belül tantárgyi bontás nélküli műveltségterületi oktatást alkalmazunk.

A 9. A osztályban novemberre tervezzük a Nálunk, palócoknál című témahetet. Ugyanitt november – december hónapokban valósítjuk meg a Karácsony ünnepköre című, három hetet meghaladó projektet.

A 10. A osztályban március végén - április elején szervezzük majd meg a Fáy András és a reformkor címet viselő témahetet. Ugyancsak áprilisban kerül sor a Hagyományok az iskolában és azon túl elnevezésű, három hetet meghaladó projekt lebonyolítására is.

Reméljük, az új tanulásszervezési eljárások elnyerik valamennyi iskolahasználó, illetve az intézmény partnereinek megelégedését egyaránt.

Bátonyterenye, 2012-08-29                       

                                                                         Soósné Lehoczki Beáta
                                                                                szakmai vezető

 

NÓGRÁDKOMP – TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0189

 

A 2012/2013. tanév bevont osztályai

 

osztály

szövegértés – szövegalkotás

T/szöv/A

MP

matematika – logika

T/mat/A

MP

szoc-., életvitel- és környezeti

T/szoc/A

MP

9. A

T, 3 HP

Soósné Lehoczki Beáta (2 csoport)

TBMO

Dániel László (2 csoport)

 

 

9. b

 Godó Viktória TBMO

-------------

Pál István

9. c

Godó Viktória és Gergelyné Peteh Piroska (2 csoport)TBMO

Dániel László (2 csoport)

 

 

9. d

Godó Viktória és Gergelyné Peteh Piroska (2 csoport)  TBMO

Dániel László (2 csoport)

 

 

10. A

T, 3 HP

 Godó Viktória (2 csoport)

TBMO,

Bíró Sándor

(2 csoport)

 

10. b

 

Gergelyné Peteh Piroska (2 csoport) TBMO

Dániel László (2 csoport)

 

 

11. A

laptop program

Soósné Lehoczki Beáta (2 csoport)

Bíró Sándor

(2 csoport)

 

11. b

--------------------------

-----------------

Krekács Pál

12. A

Soósné Lehoczki Beáta

Bíró Sándor

(1 csoport)

 

12. B

Telekné Telek Mária

Bíró Sándor

(2 csoport)

 

összesen:

15 csoport

15 csoport

2 csoport

 

  

Bátonyterenye, 2012-08-28

                                                                   Soósné Lehoczki Beáta
                                                                        szakmai vezető

 

NÓGRÁDKOMP -TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0189

2. sz. tájékoztató

 

Mint ahogyan azt már a korábbiakban is jeleztük, hagyományainknak megfelelően most is a tanévet indító nevelőtestületi értekezleten fogadtuk el a program munkatervét, így az ebben foglaltak szerint végeztük munkánkat az első félévben is.

Szeptemberben megtörtént a nyilvánosság 1. számú tájékoztatása – megújult és folyamatosan bővülő honlapunk útján, illetve a szülői értekezleteken a szülőket is tájékoztattuk itt végzett tevékenységeinkről. Időben begyűjtöttük a szülői nyilatkozatokat is.

Honlapunkon már megtekinthetők azok az első féléves anyagok, amelyek az őszi, igen színvonalasra sikerült témahetünk és három hetet meghaladó projektünk főbb elemeit szemléltetik.

A 3. számú tájékoztatásra a tanév végén kerítünk majd sort, részben a beiratkozáskor, részben itt, a honlapon.

Szintén szeptemberben lebonyolítottuk és értékeltük a szövegértés – szövegalkotás, illetve a matematika – logika bemeneti méréseit. Az eredmények önmagukért beszélnek, világosan kijelölik a megvalósítandó feladatokat a szaktanárok számára.

A korábbiak szerint folytatjuk a moduláris oktatást, így ennek szellemében készítettük el tanmeneteinket is, feltüntetve bennük a tervezett IKT- és IPR – órákat. A naplóbeli adminisztrációt – technikai okokból - némiképp egyszerűsítettük, de még így is messze eleget teszünk e téren is a program követelményeinek.

A 11. A osztályban - kötelezettségeinknek megfelelően - működtetjük a tanulói laptop programot, már amikor a tananyag ütemezése ezt megengedi, hiszen esetenként sajnáljuk a gépek beüzemelésével és működtetésével eltöltött időt, ami sokszor az érdemi munka kárára megy.

Laptop tehát van, irodaszer már kevésbé. Pedig ez utóbbira sokkal nagyobb szükség lenne, ha a pályázati feltételeknek a jövőben is eleget akarunk tenni. A témahetek, három hetet meghaladó projektek, az IPR- és IKT – módszereket alkalmazó tanórák ugyanis rendkívüli mennyiségű papírt, íróeszközt, nyomtatást stb. igényelnek, és ezekhez sajnos nem mindig adottak a feltételek. Így gyakran fordul elő, hogy a hiányzó eszközöket saját költségen szerzi be az érintett osztály, különösen pedig a pedagógus.

Tesszük mindezt pusztán lelkiismereti okokból, hiszen mi még mindig komolyan vesszük, hogy ezt a programot e tanévben /és még további kettőben/ fenn kell tartanunk.

S csak remélni tudjuk, hogy mi itt, a Fáyban azzal a rengeteg energiával és többletmunkával, amit a program működtetése jelent, és amit mi még most is tisztességgel végzünk, hozzájárulhatunk iskolánk szélesebb körű, jobb megítéléséhez, az itt végzett pedagógiai munka elismeréséhez – s így végső soron intézményünk jövőjéhez.

Bátonyterenye, 2013-01-12

                                                        Soósné Lehoczki Beáta
                                                      programfelelős

 

 

Tájékoztatók

Vissza az iskolánk honlapjára

Karácsonyi projekt

Palóc témahét

Hagyományok projekt

Fáy és a reformkor témahét

Támop 2009-2010

Támop 2010-2011

Támop 2011-2012