Információk, tájékoztatók

NÓGRÁDKOMP – TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0189

 

A HAGYOMÁNYOK AZ ISKOLÁBAN ÉS AZON TÚL (TAVASZI ÜNNEPKÖR)
- HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A 10. A OSZTÁLYBAN -
PROJEKTTERVEZET

                         PROJEKT FORGATÓKÖNYV – ELEMEK

Forgatókönyv – elem

Részletes tartalom

1. Cél, célrendszer

Fő cél: a hagyományok megismerése, ápolása, az ehhez szükséges szakmai ismeretek elmélyítése tanórákon és tanórán kívül

2. Téma: iskolai és iskolán kívüli hagyományaink a tavasz ünnepkörében

Altémák:
1. Előzetesen: készülődés a március 15-i iskolai ünnepélyre valamint a Fáy-napi emlékműsorra
2.  Előzetesen: rendhagyó szakmatörténeti előadások a Fáy-napokon
3.  Lakóhelyünk másként címmel -helytörténeti pályázat a 10.a osztályban
4. Tavasznaptár készítése
5. Költészet napi műsor
6. Holokauszt emlékműsor készítése
7. Részvétel a Közlekedésbiztonsági napon (Salgótarjánban 2013. április 17.)
8. KÁVA színpad rendhagyó drámapedagógiai foglalkozása (2013. április 18.)
9. Magyar nyelv hete
10. Virágültetés a Föld napja alkalmából
11. Ballagás
12. Készülődés az Anyák napjára
Szakirodalom, szépirodalmi, zenei és egyéb anyag gyűjtése az 1 – 10. pontokhoz kapcsolódóan
Az anyag begyakorlása (márc. 15., Fáy – nap, Költészet napja, Holokauszt emlékműsor, Magyar nyelv hete, Föld napja, Anyák napja), előadása
Szemléltető anyagok készítése: MS Power Point-os bemutató, tablók készítése a tavaszi rendezvényekre

3. A pedagógus feladatai

- a célrendszer meghatározása, lebontása
- tervezés
- ötletgyűjtés
- anyaggyűjtés (szellemi és tárgyi)
- a tanulók felkészítése, motiválása
- szervezés
- a feladatok leosztása csoportra, tanulóra
- irányítás
- visszacsatolás
- a projekt értékelése

4. Előismeretek, gyűjtés

a) a pedagógusokra vonatkozóan:
- a társadalomtudományi, az idegen nyelvi, a természettudományi, az osztályfőnöki munkaközösség tagjainak előismeretei, szakmai továbbképzéseken korábban elsajátított ismeretek felelevenítése, megosztása más pedagógusokkal – belső továbbképzés révén
Anyaggyűjtés:

-         
ötletbörze,
-         
szakirodalom, zenei anyag gyűjtése,
-    
a virágültetéshez kerti szerszámok, virágmagok beszerzése,
-         
segédeszközök az alkotó munkához (irodaszer, ballagási meghívó stb.)
-         
a ballagási dekorációhoz virág, lufi és egyéb dekor eszközök beszerzése
b) a tanulókra vonatkozóan

- a tanulói (elméleti és gyakorlati) előismeretek feltérképezése
Anyaggyűjtés:

-         
ötletbörze
-         
szakirodalom, zenei anyag,
- anyaggyűjtés a tárgyi produktumokhoz
- segédeszközök a tényleges alkotó munkához (festék, ragasztó, virágmag stb.)

5. Szervezeti keretek

Bevont tanulócsoport: 10. A (30 fő),
Szervezési forma:
- tanórákon – történelem, osztályfőnöki-, magyar-, környezetvédelem, testnevelés;
- tanórán kívül

Időkeret:
2013. április 8 - május 3.
Bevonható tantárgyi területek:
magyar nyelv és irodalom, történelem, osztályfőnöki, környezetvédelem, testnevelés;

6. Tanulásszervezési eljárások

- brainstorming
- kutatómunka (könyvtár, internet)
- alkotóműhely
- projektmunka
- csoportmunka
- pármunka
- drámapedagógia

7. Tanulási folyamat leírása (környezet, tevékenységek, módszerek, eszközök)

a) a tárgyak, tablók elkészítése: célok, feladatok meghatározása, feladatleosztás, anyaggyűjtés, projekttermékek készítése a laborokban, tantermekben – digitális és manuális módszerek alkalmazásával, az összegyűjtött anyagok felhasználásával;

b) a március 15-ei és az iskolanapi műsor összeállítása (szak- és szépirodalmi alkotások), zenei anyag gyűjtése, az anyag elrendezése, a gyakorolandó szövegek kiosztása a tanulóknak előtanulmányozás céljából, begyakorlás, dramatizálás, előadás – tanórán kívül

c) a Költészet napi, Holokauszt, Föld napja Ballagás, Anyák napi irodalmi műsor anyagának összegyűjtése, azok gyakorlása,

f) tavasznaptár, helytörténeti előadások anyagának összeállítása, az említettek elkészítése

Minden felsorolt pont esetében szükséges az alábbiak biztosítása:

-          információszerzési lehetőségek (könyvtár, szakkönyvek, folyóiratok, internet, tanári segítség)

-          technikai eszközök, feltételek (hangosítás, felvétel készítése, internetkapcsolat és működőképes számítógépek, iskolai rádió- és videolánc)

-          tárgyi eszközök (irodaszerek, pl. tűzőgép, ragasztó, ollók, papír, karton, festék, színes, filc, ecset stb.)

-           helyszín (előadáshoz, tanterem, stúdió, könyvtár, tornaterem, iskolaudvar)

8. Kompetencia/képesség fejlesztési területe

Kompetenciaterületek:
a) szociális és állampolgári
b) természettudományos
c) esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőkészség
d) anyanyelvi
e) digitális
f) idegen nyelvi

Fejlesztési területek:
A) Személyes kompetenciák:
- kreativitás,
- önszabályozó, önfejlesztő képesség,
- befogadói-, önkifejező készség

B) Kognitív kompetenciák:

- kommunikatív,
- gondolkodási (kombinatív, logikai, rendszerező),
- tudásszerző (ismeretszerző, alkotóképesség, problémamegoldó, összefüggést kezelő képesség),
- tanulási (ismeretelsajátító, motívumelsajátító)

C) Szociális kompetenciák:

- empátia,
- alkalmazkodóképesség,
- elfogadó – képesség, tolerancia,
- felelősségvállalás,
- szabálykövetés,
- segítségnyújtás és a segítség elfogadásának képessége,
- érdekérvényesítő képesség (a siker és kudarc feldolgozása, alá- és fölérendeltség elfogadása, vezetési vagy vezetettségi képesség, versengési képesség)

9. Értékelés, visszacsatolás

A) témánkénti és összegző értékelés a pedagógusok részéről (szaktanár, osztályfőnök, projektvezető)
B) önértékelés, egyéni és csoportos értékelés a diákok részéről
C) pozitív visszacsatolás a műsorok bemutatása után, illetve a vetélkedő díjazása során (az iskolaközösség és az iskolavezetés részéről, a bevont pedagógusok és diákok számára egyaránt), illetve a nyilvánosság biztosításával (honlap, Bátony TV)

 Bátonyterenye, 2013. április 5.                       

                                                                                              Godó Viktória, Somoskői Júlia

 

 

        

 

        

Vissza az iskolánk honlapjára

Karácsonyi projekt

Palóc témahét

Hagyományok projekt

Fáy és a reformkor témahét

Támop 2009-2010

Támop 2010-2011

Támop 2011-2012

NÓGRÁDKOMP – TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0189

 A három hetet meghaladó projekt összegzése

(Hagyományok az iskolában és azon túl)

 Iskolánkban a tavaszi félévre tervezett három hetet meghaladó projektet 2013. április 8 - május 3. közötti időszakban valósítottuk meg, elsődlegesen a 10. A osztály bevonásával. A projekten belül az alábbiakkal foglalkoztunk.

1. Előzetesen: készülődés a március 15-i iskolai ünnepélyre, valamint a Fáy-napi emlékműsorra

2.  Előzetesen: rendhagyó szakmatörténeti előadások a Fáy-napokon

3.  Lakóhelyünk másként címmel - helytörténeti pályázat a 10. A osztályban

4. Tavasznaptár készítése

5. Költészet napi műsor

6. Holokauszt emlékműsor összeállítása

7. Részvétel a Közlekedésbiztonsági napon (Salgótarján, 2013. április 17.)

8. KÁVA színpad rendhagyó drámapedagógiai foglalkozása (2013. április 18.)

9. Magyar nyelv hete

10. Virágültetés a Föld napja alkalmából

11. Ballagás

12. Készülődés az Anyák napjára.

 Szakirodalom, szépirodalmi, zenei és egyéb anyag gyűjtése az 1 – 10. pontokhoz kapcsolódóan.

Az anyag begyakorlása (március 15-i műsor, Fáy – nap, Költészet napja, Holokauszt emlékműsor, Magyar nyelv hete, Föld napja, Anyák napja), előadása. Szemléltető anyagok készítése: MS Power Point-os bemutató, tablók készítése a tavaszi rendezvényekre.

Valamennyi tervezett projektelem megvalósult. Tapasztalataink szerint a tanulók örömmel vettek részt az egyes projektmunkálatokban, lelkesítette őket a sok pozitív visszajelzés és az esztétikusra, szépre sikeredett dekorációk sora, lelkesen szerepeltek a műsorokban, élményt jelentett nekik, hogy részt vehettek a munkálatokban. Mindezeket az általuk megfogalmazott vélemények is alátámasztják, amelyek olvashatóak lesznek majd a honlapunkon. 

Bátonyterenye, 2013. május 6.            Godó Viktória, Somoskői Júlia

                                                               programfelelősök       

Tanulói vélemények a három hetet meghaladó projektről

 Sándor Krisztián 10. A:
Nagyon élveztem a virágültetést. Sokat nevettünk. Élveztük, hogy kint lehettünk.

Danyi Patrik 10. A:
Jó volt ez a három hét. Átéltem a dolgokat nagyon.

 Juhász Balázs 10. A:
A virágültetésben szervesen kivettem a részemet, nagyon jó volt, végre valami mást csinálni.

 Réti Beatrix 10. A:
Szerintem nagyon jó volt, élveztem az egész három hetet. Szerintem jól megvolt szervezve, ilyen kellene még több.

 Csontos Fruzsina, Mag Anita, Manyasz Róbert 10. A:
A virágvetés jó volt, a szereplők is jók voltak, szépen adták elő a szöveget. A pesti kirándulás is elég jó volt. A színészek akik jöttek szerepüket, feladatukat egész jól adták elő.

 Gagyi Anett 10. A:
A Föld Napja alkalmából előadást tartottunk a 10. A-val. Az osztály egy része veteményezett, majd megöntözték az ültetvényt. Videóra vett minket a BátonyTv is. Jó hangulatban telt a rendhagyó óra is.
 

Bálint Mónika 10.A:
Nagyon jó volt, remélem, hogy a Föld Napi műsor jövőre is így lesz. A ballagás is szép volt, főleg a lufi amit a végzősök felengedtek. A tavasznaptár készítése főleg jó volt, mert sok olyan dolgot írtunk rá amelyet korábban nem tudtunk.

 Kalocsai Réka 10. A:
Nekem nagyon tetszett például a kreatív biológia, környezetvédelmi óra. Mindenki használhatta a saját fantáziáját, ezt tetszett a legjobban benne.

 Nándori Tünde 10. A:
A három hetet meghaladó projektben a legjobban a virágültetés tetszett a Föld Napja alkalmából, mert ebből is látszik, hogy próbáltunk tenni a Világért. Bár csak kis mennyiségben.

 Kerepesi Bálint 10. A:
Jó volt a virágültetés.

 Soós Ádám 10. A:
Nagyon jó volt a ez a projekt. Összehozta a csapatot. Remélem lesz még ilyen.

 Szinovszki Ákos 10. A:
Nagyon tetszett ez a három hét, a virágültetés szuper volt. Jó volt az egész. Köszönjük a lehetőséget.

 Pifkó Alexa 10. A:
Csináltunk hulladékból hasznosat, különösen tavasznaptárat. A Föld Napja alkalmából ültettünk virágokat és előadást tartottunk. Kamerával felvettek minket és benne volt a BátonyTv-ben a 10. A produkciója.

 Csernák Dániel 10. A:
Nagyon tetszett a három hét, pláne a virágültetés amely fenomenális volt, főleg a kertásás. Jó volt, nagyon jó, tökéletesen jó.

 Bada Bianka 10. A:
 A virágültetés volt a legjobb. Egyébként nagyon érdekes volt minden program. Jó volt, hogy ilyen sokat foglalkoztunk egymással. A KÁVÁ-s programon nem vettem részt, de hallottam, hogy nagyon érdekes volt. 

Mustó Zsófia 10.A:
Föld Napja alkalmából virágot ültettünk és itt volt a BátonyTv és videózta a képeket is csináltak azokat feltették az iskola honlapjára és facebook oldalára is.

 Pétervári Alexandra 10. A:
Nagyon tetszett minden, lehetne többször is ilyen három hetünk. Legjobban a virágültetés jött be. Jó ötletnek tartottam. A ballagás is nagyon szép volt, örülök, hogy részt vehettem benne.

 Csík Judit 10. A:
Nagyon tetszett a virágültetés és az egész nap. Tetszett a Föld Napjára rendezett műsorunk is. A ballagás is jó volt, tetszett az egész ünnepség és a műsor is. Tetszettek a különféle programok és az eseménydús napok, más volt, mint egy szokásos iskolában eltöltött nap. 

Rácz Éva 10. A:
Szerepeltem a Föld Napján. Jó volt. Tetszettek a különféle programok, készítettünk tavasznaptárt, itt jó volt a csapatmunka.

 Mészáros Dominika 10. A:
Három héttel ezelőtt a 10. A osztály lelkesen készült a Föld napjára, ami április 22-én volt. Idén ez hétfőre esett, de már az előtt való héten készülődni kezdtünk rá. Virágágyásokat készítettek a fiúk. Én és még három osztálytársam, az ágyasok köré állva mondtuk el, hogy hogyan is kezdődött el, ki indította el a mozgalmat és miért is fontos ez a nap. Majd ez után a virágmagok és palánták elültetésére került sor. végezetül vízzel meglocsoltuk őket. Nagyon izgultunk, főleg, hogy a helyi tv is felvette, majd leadta a műsort a televízióban. Mivel környezetvédős az osztály fele, így az elmúlt tanórákon a Föld Napjával foglalkoztunk. Tavasz naptárat, hulladékokból újrahasznosított tárgyakat készítettünk. Ilyen volt a kukazsákból készített ruha, teásdoboz tolltartó, WC-papír díszek. Ezeket az órákat különösen élveztük, mindenki kreatívoskodott. Összefoglalóan nagyon tetszett nekünk, hogy ezzel foglalkozhattunk és így lehetőséget kaptunk, hogy mi emlékezzünk meg a Föld Napja fontosságáról a városban. Minden erőfeszítést megért, mikor elismerést, dicséretet és megfelelő érdemjegyet kaptunk.