Diákvélemények a 10. A osztály tanulóitól 

 

Juhász Balázs:

Jó volt, tetszett, szeretném, ha még lenne ilyen verseny.

 

 Kerepesi Bálint:

Nem volt jó, bunda volt ennek oka az volt, hogy rossz csapatba kerültem, kivéve Soós Ádámot.

 

 Csík Judit:

Nekem nagyon tetszettek a versenyek, a feladatok is nagyon jók voltak.

 

 Csontos Fruzsina:

Nekem nagyon tetszettek a versenyben szereplő feladatok és vicces is volt.

 

 Csernák Dániel:

Nagyon érdekes és izgalmas verseny volt, sok érdekes kérdés és feladat volt. Kár, hogy bundázva volt, de attól jó verseny volt.
Éljen a Hello Kitty csapat!

 

 Csikós Martin:

Nagyon jó volt, de sokan túljátszották a szerepüket, de jó óra volt.

 

 Mustó Zsófia:

 Sajnos nem tudtam részt venni rajta, mert témazáró dolgozatot írtam. De ahogy hallottam, nagyon vicces volt, de egy kicsit zavartak a dolgozat írásában. A végére csatlakoztam az egyik csapathoz és élveztem azt a feladatot, amit csináltunk. Még több ilyen töri óra jó lenne.

 

 Pifkó Alexa:

Nagyon tetszett, vicces volt stb.

 

 Pétervári Alexandra:

Nagyon tetszett, ötletes volt, nagyon kár, hogy nem nyertünk
 :(

 

 Soós Ádám:

Nagyon jól éreztem magam. Jók voltak a kérdések. Gyakrabban lehetnének ilyen feladatok.

 

 Bálint Mónika:

Tetszett a töriverseny. Főleg a versek, amiket el kellett énekelni. A keresztrejtvény is tetszett nagyon. Remélem jövőre is lesz ilyen.

 

 Mag Anita:

A töriverseny, nekem, nagyon tetszett, elsőnek alig akartunk csapatnevet választani, de a végén már úgy belejöttünk, hogy alig vártuk már, hogy megtudjuk, hogy hanyadikok lettünk. Nekem nagyon tetszett. 

 

Réti Beatrix:

Elsőnek is nagyon tetszett a töri óra, több ilyen lehetne. Nagyon tetszett az is, hogy az osztály végre összetartott és a Csipet csapat lett az első amiben, Domcsi, Alexa és én vettem részt.

 

 Bada Bianka:

Nagyon tetszett. Több ilyen is lehetne. Érdekes volt, játékos volt. Igaz nem volt hozzá kedvünk, de aztán megjött hozzá a kedvünk. Főleg, hogy a második helyezést értük el.

 

 Rácz Éva:

Tetszett a csapatverseny. Jó csapatmunkát alakítottunk ki, mindenki részt vett mindenben amiben kellett.

 

 Mészáros Dominika:

Nagyon tetszett a tegnapi töriverseny. Nagyon jó csapatom volt. Végig a győzelemre hajtottunk, bár a jókedv sem maradt el. Legjobban az éneklős rész tetszett, mi rappeltünk, mi kaptuk a legtöbb pontot érte. A végén megnyertük: Én, Alexa és Bea.

 

Tájékoztatók

  

NÓGRÁDKOMP -TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0189 

FÁY ANDRÁS ÉS A REFORMKOR– TERVEZET

FORGATÓKÖNYV – ELEMEK 

Forgatókönyv – elem

Részletes tartalom

1. Cél, célrendszer

Fő cél: a reformkor, illetve Fáy András művészetének megismerése, valamint az ehhez szükséges ismeretek elmélyítése tanórákon és tanórán kívül

2. Téma: Fáy és a reformkor

 

Altémák:

 

1. A reformkori Magyarország

2. Fáy András élete

3. Fáy András állatmeséinek értelmezése

4. Iskolánk névadója (tanórán kívül)

5. Jelenetek a reformkorból

6. A reformkor nagyjai 

7. Illusztrációk készítése (Fáy – állatmesék) (tanórán kívül)

8. Az első takarékszövetkezetek, bankok   (matematikai számítások)

9. Időutazás a XIX. századba (divattudósítás, táplálkozás, hajviselet)

10. Reformkori ételek (étlap készítése)

11. A reformkor művészeti irányzatai

12. Versmondó verseny (tanórán kívül)

13. Adatbázis tervezése, létrehozása (Fáy - művek)

14. Küzdelem az iskolai testnevelés megteremtéséért a reformkorban

15. Iskolatörténeti totó

16. Tablók, szemléltető eszközök készítése az iskolában

17. „Márciusi ifjak útvonalán” kirándulás a fővárosban (tanórán kívül)

18. Táncház (palotás) (tanórán kívül)

19. Helytörténet másként (Dr. Füst Antal előadása)

 

3. A pedagógus feladatai

- a célrendszer meghatározása, lebontása

- tervezés

- ötletgyűjtés

- anyaggyűjtés (szellemi és tárgyi)

- a tanulók felkészítése, motiválása

- szervezés

- a feladatok leosztása csoportra, tanulópárokra, tanulóra

- irányítás

- visszacsatolás

- a munka értékelése

 

4. Előismeretek, gyűjtés

a) a pedagógusokra vonatkozóan:

- a természettudományi munkaközösség tagjainak előismeretei, szakmai továbbképzéseken korábban elsajátított ismeretek felelevenítése, megosztása más pedagógusokkal – belső továbbképzés révén

- a társadalomtudományi és idegen nyelvi munkaközösség tagjainak, valamint a testnevelő tanár előismeretei, szakmai továbbképzéseken korábban elsajátított ismeretek felelevenítése, megosztása más pedagógusokkal – belső továbbképzés révén

- az osztályfőnöki munkaközösség tagjainak előismeretei, szakmai továbbképzéseken korábban elsajátított ismeretek felelevenítése, megosztása más pedagógusokkal – belső továbbképzés révén

 

Anyaggyűjtés:

-          ötletbörze,

-          szakirodalom, zenei és képzőművészeti anyag, szépirodalom, szakirányú szövegek szövegértési feladatokhoz, témaorientált feladatok gyűjtése a tanórákra

 

-          segédeszközök az alkotó munkához (irodaszer stb.)

b) a tanulókra vonatkozóan

- a tanulói (elméleti és gyakorlati) előismeretek feltérképezése

Anyaggyűjtés:

-          ötletbörze,

-          szakirodalom, zenei és képzőművészeti anyag, szépirodalom, szakirányú szövegek szövegértési feladatokhoz, témaorientált feladatok gyűjtése a tanórákra

-          hulladék anyag,

-          segédeszközök a tényleges alkotó munkához (festék, ragasztó stb.)

5. Szervezeti keretek

Külső segítő: Telek András ( A Nógrád Táncegyüttes vezető táncosa.) Dr. Füst Antal professzor (Szent István Egyetem)

Bevont tanulócsoportok: 10. A (32 fő), versmondó verseny, rajzverseny, helytörténeti vetélkedő és pályázat: iskolai szintű

Szervezési forma:

- tanórákon –  ’A’ és ’B’ heti órarend szerint, csaknem valamennyi tanórán

- tanórán kívül

Időkeret: 2012. március 21 –március 27.

Bevonható tantárgyi területek: valamennyi tanult tantárgy

6. Tanulásszervezési eljárások

 

 

 

 

 

 

- brainstorming

- kutatómunka (könyvtár, internet)

- alkotóműhely (tabló- és plakátkészítés, szemléltető anyagok készítése)

- projektmunka

- csoportmunka

- pármunka

- egyéni és frontális munka

- előadás

- kiselőadás

- gyűjtőmunka

- forráselemzés

- IKT – eszközökkel támogatott órák (videó- és zenei anyag közös feldolgozása, Power Point előadások, internethasználaton és szövegszerkesztő használatán alapuló órák)

- vita

- prezentáció készítése, bemutatása

- feladatlap, teszt

7. Tanulási folyamat leírása (környezet, tevékenységek, módszerek, eszközök)

A hét számos tanóráját Fáy és a reformkor köré szervezzük – órarend szerint. Helyszín: az adott tanterem, az iskolai könyvtár, az informatika terem és a tornaszoba.

Tanórán kívüli keretek között szervezzük meg a „márciusi ifjak útvonalán” c. kirándulást, a táncházat, a rajz- és versmondó versenyünket, illetve Dr. Füst Antal professzor úr előadását, utóbbiakat az iskolai könyvtárban.

Szükséges az alábbiak biztosítása:

-          információszerzési lehetőségek (könyvtár, szakkönyvek, folyóiratok, internet, tanári segítség)

-          technikai eszközök, feltételek (nyomtató, internetkapcsolat és működőképes számítógépek)

-          tárgyi eszközök (irodaszerek, pl. tűzőgép, ragasztó, ollók, papír, karton, festék, színes, filc, ecset stb.)

-           helyszín (tornaterem, tanterem, stúdió, könyvtár, informatika terem)

 

 

8. Kompetencia/képesség fejlesztési területe

Kompetenciaterületek:

a) a tanulás elsajátítása

b) szociális és állampolgári

c) természettudományos

d) anyanyelvi

e) digitális

f) idegen nyelvi

g) matematikai

h) esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőkészség

i) kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia

j) kulturális tudatosság és kifejezőkészség

Fejlesztési területek:

A) Személyes kompetenciák:

- kreativitás,

- önszabályozó, önfejlesztő képesség,

- befogadói-, önkifejező készség

- közösségépítés

B) Kognitív kompetenciák:

- kommunikatív (ábraolvasás, ábrázolás; anyanyelvi és idegen nyelvi beszéd, olvasás szövegelemzés, szövegértés - szövegalkotás;

- gondolkodási (kombinatív, konvertáló, logikai, rendszerező),

- tudásszerző (ismeretszerző, alkotóképesség, problémamegoldó, összefüggést kezelő képesség),

- tanulási (ismeretelsajátító, motívumelsajátító)

C) Szociális kompetenciák:

- együttélési képességek: empátia, alkalmazkodóképesség, elfogadó – képesség, tolerancia,

- együttműködési képességek: felelősségvállalás, szabálykövetés, segítségnyújtás és a segítség elfogadásának képessége,

- érdekérvényesítő képesség (a siker és kudarc feldolgozása, alá- és fölérendeltség elfogadása, versengési képesség)

9. Értékelés, visszacsatolás

A) óránkénti, témánkénti és összegző értékelés a pedagógusok részéről (szaktanár, osztályfőnök)

B) önértékelés, egyéni és csoportos értékelés a diákok részéről

C) pozitív visszacsatolás (az iskolavezetés részéről, a bevont pedagógusok és diákok számára egyaránt), a pedagógus részéről a diákok felé, illetve a nyilvánosság biztosításával (honlap, Bátony TV)

 Bátonyterenye,2013.03.14.

                                                                                        Godó Viktória, Somoskői Júlia

                                                                                             programfelelősök

 

Vissza az iskolánk honlapjára

Karácsonyi projekt

Palóc témahét

Hagyományok projekt

Fáy és a reformkor témahét

Támop 2009-2010

Támop 2010-2011

Támop 2011-2012

NÓGRÁDKOMP – TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0189

 A tavaszi témahét értékelő összegzése

 Iskolánkban a 2013. március 21. – március 27. közötti időszakban rendeztük meg a Fáy András és a reformkor elnevezésű témahetet,  a 10. A osztályos tanulókra alapozva, ám a tanórán kívüli tevékenységeket illetően a bevontak körét kiterjesztettük az iskola valamennyi érdeklődő tanulójára. Sajátossága volt ennek a témahétnek, hogy beleilleszkedett a Fáy-napok rendezvénysorozatába, amelyet 2013. március 25-27-ig tartottunk iskolánkban. A Fáy-napok során iskolánk összes munkaközössége bekapcsolódott a témahét színesebbé tételébe pl.: a könnyűipari munkaközösség reformkori viselet- és öltözködéstörténeti előadást, míg a fémipari munkaközösség a reformkorban működő fémipar történetéről tartott prezentációt, a faipari munkaközösség pedig a XIX. századi asztalos kézműiparról adott elő beszámolót. Ezeket az előadásokat a nagyszámú érdeklődő miatt az ebédlőben rendeztük meg.

Azokon a tanórákon, amelyek érintettek voltak a témahét kapcsán (magyar, történelem, matematika, idegen nyelv, osztályfőnöki, testnevelés, informatika, ének) az alábbi altémákat jártuk körül a tanulókkal – a legkülönfélébb tanulásszervezési eljárásokat (IKT- és IPR – órák sora) alkalmazva:

1. a reformkori Magyarország, a reformkor nagyjai, a reformkor művészeti irányzatai /PP, dramatizálás – pl. jelenetek a reformkorból, a reformkor jelentős alakjainak eljátszása, totók, tanulói projektmunkák (tablók, PP anyagok, beszámolók, érvelések stb.) készítése, és még sorolhatnánk/;
2. Fáy András élete, közéleti és irodalmi munkássága, a jelenhez szóló útmutatásai (PP, ünnepi műsor összeállítása a tanulókkal, diákok gyűjtőmunkája stb.);
3. Fáy András állatmeséinek értelmezése és illusztrálása (dramatizálás és kooperatív tanulásszervezés, projekt – idegennyelvi órákon);
4. az első takarékszövetkezetek, bankok (matematikai számítások);
5. adatbázis tervezése, létrehozása (Fáy - művek);
6. időutazás a XIX. századba (divattudósítás, táplálkozás, hajviselet), reformkori ételek (étlap készítése);
7. küzdelem az iskolai testnevelés megteremtéséért a reformkorban (PP);
8. tablók, szemléltető eszközök készítése iskolánk névadójáról

Sikeresen teljesítettük a tanórán kívüli programokat is, a tervezettek szerint:
1. rajzverseny meghirdetése: illusztrációk készítése Fáy – állatmeséihez
2. versmondó verseny – „Kedvenc versem” címmel
3. helytörténet másként (Dr. Füst Antal professzor előadása)
4. táncház (palotás)
5. „Márciusi ifjak útvonalán” c. kirándulás Budapesten


A versenyek és pályázatok díjazására a március 27-én megtartott diáknapon került sor.
Összességében sikeresnek értékelhetjük a témahetünket, hiszen – amellett, hogy beteljesítette feladatát – sok érdekes élménnyel, új ismerettel szolgált a bevont tanulók számára, sőt úgy véljük, hogy jelentős közösségépítő erővel is bírt. A visszajelzések szerint a diákok is, a bevont tanárok is elégedetten zárták a témahetet.

 

Bátonyterenye,2013. április 4.             

 

                                                                                               Godó Viktória, Somoskői Júlia
                                                        programfelelős