BLSZSZK Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium


-???-

Közzétételek

1. számú nyilvános tájékoztatás


A Nógrádkomp – oktatási innováció című TÁMOP – 3.1.4-08/2-2009-0189 azonosító jelű pályázat keretében, 2009. június 18-ai indítással iskolánk bekapcsolódott egy országos körű iskolai integrációs programba.
A program célja a kompetencia alapú oktatás bevezetése, új tanulásszervezési eljárások elsajátítása és alkalmazása, a hatékony együttnevelés - a gyengébb képességű, illetve hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának szándékával.
A program szakmai vezetője Soósné Lehoczki Beáta.
A fő cél az új, jelen korunkhoz alkalmazkodóbb tanítási módszerek helyi adaptációja.
Az említett módszerek közé tartoznak többek között az alábbiak:
- hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése,
- infokommunikációs módszerekkel támogatott tanulói tevékenységek,
- kompetencia alapú programcsomag bevezetése a matematika, a szövegértés, az infokommunikációs technika, a szociális-, életviteli-, környezeti-, a természettudományos és az idegen nyelvi kompetenciaterületen,
- tantárgytömbösített oktatás,
- műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása,
- három hetet meghaladó projekt,
- témahét,
- moduláris oktatási program,
- tanulói laptop program.
E módszereket e tanévben főként a kilencedikes szakiskolai osztályokban szeretnénk alkalmazni, de a következő tanévekben szélesíteni fogjuk a programba bevont tanulók körét, reményeink szerint az iskolahasználók, az intézmény partnereinek megelégedésére.
A programmal kapcsolatos további információkhoz a honlapon, az iskolai nyílt napokon, illetve a későbbiekben a helyi sajtóban juthatnak az érdeklődők

.
Bátonyterenye, 2009. augusztus 26.

Soósné Lehoczki Beáta, szakmai vezető

2. számú nyilvános tájékoztatás


Iskolánkban teljes erőbedobással folyik a TÁMOP – program megvalósítása, melyet az előzetesen tervezettekhez képest az alábbi módosításokkal végzünk:
- infokommunikációs módszerekkel támogatott tanulói tevékenységek,
- hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése,
- kompetencia alapú programcsomag bevezetése a matematika, a szövegértés, a szociális-, életviteli-, környezeti kompetenciaterületen,
- műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása magyar nyelv és irodalomból a szakiskolában,
- tantárgytömbösített oktatás magyar nyelv és irodalomból a szakiskolában,
- három hetet meghaladó projekt a hulladékgazdálkodás témakörében a 9. és 11. B (környezetvédelmi orientáltságú) osztályokban,
- témahét ugyancsak a 9. és 11. B osztályban, Hulladékból haszon címmel,
- moduláris oktatási program magyarból és matematikából, valamennyi bevont csoportban,
- tanulói laptop program (ez a későbbiekben lesz esedékes),
- kooperatív tanulás,
- tevékenységközpontú pedagógia.
A felsoroltak közül az első hármat 220 tanulóra (azaz szinte valamennyi szakközépiskolásra és szakiskolásra) vonatkozóan alkalmazzuk, bízva a hatékonyabb oktató – nevelő munka sikerében.
A témahetet és a három hetet meghaladó projektet március hónapra tervezzük, az elkészült projektanyagokból helyi kiállítást szeretnénk megvalósítani. Az előkészítő munkálatok most zajlanak.
Napjainkat az informatikai társadalom korának nevezik, nem véletlenül. Gyermekeink a számítógép, az Internet előtt ülve nőnek fel, de sajnos nem mindig épülésükre szolgáló módon használják ezt az egyébként nagyszerű technikai vívmányt. Ezért is igyekszünk a tanítási órákon – személyes pedagógiai példaadással – megmutatni nekik, hogyan tehetnék hasznossá a gép előtt töltött időt, hogyan tanulhatnak, informálódhatnak annak segítségével. Így egyre több tanítási órán használunk infokommunikációs eszközöket (audiovizuális és vizuális eszközök, Power Point bemutatók stb.).
A műveltségterületek összekapcsolását, a kooperatív tanulást szolgálják többek között a projektmunkák, amelyeket szakközépiskolás tanulóink csoportmunkában végeznek folyamatosan. Már az elmúlt hetekben, hónapokban igényes tablókat, albumokat készítettek például az egyes korokról, korstílusokról, iskolánk névadójáról és koráról, a reformkorról, de akár a Biblia képzőművészeti megjelenítéséről vagy a görög mitológiáról, ars poeticákról is, és még sorolhatnánk.
A fentiekből következik, hogy az eddig hagyományosnak tartott tananyagot több esetben át kell csoportosítanunk, ki kell bővítenünk. Sok módosítást, számos tananyagbeli és módszertani újdonságot hozott tehát ez az év.
Eltökélt szándékunk a program megvalósítása, mert bízunk annak eredményességében. Így nem csupán a folyó tanév hátralévő időszakában, de a következő tanévekben is folytatjuk az idén megkezdett módszerek alkalmazását.Bátonyterenye, 2010-01-26

Soósné Lehoczki Beáta, szakmai vezető


3. számú nyilvános tájékoztatás

A tanév végéhez közeledve örömmel számolhatunk be a témahét és a három hetet meghaladó projekt sikeres megvalósításáról.
Az ezen programelemeket bemutató anyagokat az
Innováció, a Videófilmek, a Fotók és a Hanganyagok című rovatainkban tanulmányozhatják.

Bátonyterenye, 2010-06-03
Soósné Lehoczki Beáta, szakmai vezető-???- | -???-