Hírek
Meghívó fogadalomtételre 2017
Írta: Administrator   
2017. október 04. szerda, 08:11

Módosítás dátuma: 2017. október 20. péntek, 22:27
 
Tanévnyitó 2017-2018
Írta: Administrator   
2017. szeptember 04. hétfő, 00:49

Módosítás dátuma: 2017. október 20. péntek, 22:27
 
Pályázati felhívás büfé üzemeltetésére
Írta: Administrator   
2017. augusztus 28. hétfő, 12:53

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum pályázatot hirdet büfé helyiség bérbe vételére pályázati felhívás büfé üzemeltetésére

 Módosítás dátuma: 2017. szeptember 04. hétfő, 00:50
 
Szabóky Adolf Ösztöndíj
Írta: Administrator   
2017. augusztus 25. péntek, 22:37

Iskolánkban HEGESZTŐ és az IPARI GÉPÉSZ szakmák a hiányszakmák.

Jelentkezz augusztus 31-ig hiányszakmáinkra, még van rá lehetőség!

 

 

Módosítás dátuma: 2017. október 20. péntek, 22:27
 
Tankönyvosztás 2017-2018
Írta: Administrator   
2017. augusztus 24. csütörtök, 13:53

Módosítás dátuma: 2017. október 20. péntek, 22:26
 
Fontos időpontok
Írta: Administrator   
2017. augusztus 09. szerda, 19:08

Módosítás dátuma: 2017. október 20. péntek, 22:26
 
Pótfelvételi a 2017-2018-as tanévre
Írta: Administrator   
2017. augusztus 02. szerda, 23:15

Módosítás dátuma: 2017. október 20. péntek, 22:26
 
Nyári nyitvatartás
Írta: Administrator   
2017. július 05. szerda, 11:12

TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK!

 

A nyári szünet idején

minden szerdán 8 és 14 óra között

lehet az iskolával kapcsolatos ügyeiket intézni.

 

Egyéb napokon nincs ügyelet.

Módosítás dátuma: 2017. október 20. péntek, 22:26
 
Jelentkezés Szakképzési HÍD programba
Írta: Administrator   
2017. június 16. péntek, 11:49

Szakképzési Hídprogram

 

A jelentkezési lapot két példányban kell kitölteni! Az egyik példányt a Salgótarjáni Szakképzési Centrum 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. címére, a másik példányt az SSzC Fáy András Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, 3078 Bátonyterenye, Ózdi út 39. címre kérjük postázni, vagy ügyintézési időben személyesen leadni.

Jogszabályi háttér:

(1) A Szakképzési Hídprogram két évfolyamos képzési idejű és záróvizsgával, valamint részszakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgával zárul. A Szakképzési Hídprogram keresztfélévben is indítható felnőtt oktatásban. A Szakképzési Hídprogram elvégzése után lehetőség van a teljes szakképesítés, vagy más szakképesítés megszerzésére is.

(2) Az a tanuló, aki annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a tizenötödik életévét, és legfeljebb hat általános iskolai évfolyamot végzett el sikeresen, további tanulmányait a Szakképzési Hídprogramban folytatja. E határidő egy évvel meghosszabbodik abban az esetben, ha a tanuló az általános iskola első évfolyamán a tanulmányait a hetedik életévében kezdte meg, az első évfolyamot megismételte, továbbá ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudta teljesíteni, mert tartós gyógykezelés alatt állt vagy a tanulmányait külföldön folytatta.

(3) A Szakképzési Hídprogramban részt vehet az is, aki már nem tanköteles és a képzésbe való belépés időpontjáig legfeljebb a huszonharmadik életévét töltötte be.

(4) A Szakképzési Hídprogramot a tanuló nem ismételheti meg.

(5) A Szakképzési Hídprogram záróvizsgája sikeres teljesítése esetén a szervező iskola alapfokú iskolai végzettséget igazoló tanúsítványt állít ki az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező tanuló számára.

(6) A Szakképzési Hídprogramban résztvevő tanuló ösztöndíjat kap, az érintett tanulók egyéni képességeihez igazodó pedagógiai tevékenységrendszer megvalósításában részt vevő pedagógus pótlékra jogosult a Kormány rendeletében meghatározottak szerint.

(7) A Szakképzési Hídprogram kerettantervét az oktatásért felelős miniszter egyetértésével és a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter véleményének kikérésével a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter rendeletben határozza meg.

Részszakképesítés: Egy szakképesítés meghatározott moduljaiból épül fel, bizonyos munkakörök ellátására képesít.

Jelentkezési lapokat, amelyek a honlapról letölthetők a Salgótarjáni Szakképzési Centrum ((100 Salgótarján, Rákóczi út 60.) valamint a választott tagintézmény címére szíveskedjenek 1-1 példányban megküldeni.

Beküldési határidő:

tanév végén                  2017.06.26.

javítóvizsgák után         2017.08.30.

 Módosítás dátuma: 2017. október 20. péntek, 22:25
 
Egészségnap - 2017. június 12.
Írta: Administrator   
2017. június 15. csütörtök, 10:09

A TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0591 Fejlesztő megújulás a közoktatásban projekt fenntarthatósági időszakának programjaként került megrendezésre június 12-én az egészségnap.

 A Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központ munkatársai az egészségvédelem jegyében szimulátorok segítségével mutatták be az emberi szervezetet érő külső hatások káros következményeit, erre figyelmeztetett a mindennapok reklámözönével kapcsolatban Véghné Varga Szilvia védőnő is.  

Gazdag képanyaggal illusztrált előadása során gondolkodtatta el Telek Ervin a hallgatóságot, hogy a szünidő valóban kamaszkoruk egyik szép nyara lehessen. Nagy Ádám és segítői a tánc mint mozgás szépségéről, a társas együttlét öröméről győzte meg a tanulókat, miközben a néptánc néhány alaplépésére is megtanította őket.

Az egészségnap résztvevőinek (tanárok, diákok) érdeklődése, a foglalkozásokat kísérő taps a téma –egészségvédelem – időszerűségét és a foglalkozásokat megvalósítók szakmai elismerését egyaránt jelezte.

 

 

 

 

 

 

   

Módosítás dátuma: 2017. október 20. péntek, 22:24
 
Beiratkozási tájékoztató
Írta: Administrator   
2017. június 15. csütörtök, 08:54
BEIRATKOZÁSI TÁJÉKOZTATÓ A 2017/2018 TANÉVRE
 

Tisztelt leendő Diákunk!

Nagy öröm számunkra, hogy a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Fáy András Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája Szakiskolája és Kollégiuma leendő tanulójaként köszönthetünk!

Az alábbi tájékoztatónkban a beiratkozással kapcsolatos teendőket olvashatod.

A beiratkozás időpontja:

2017. június 21-22-23. 8:00-14:00 óra

Helye: iskolánk épülete

 
A beiratkozáskor mindenki hozza magával:
 
- Általános iskolai bizonyítványát (az általános iskola kiiratkozási záradékával)
- Születési anyakönyvi kivonatát
- Személyi igazolványát
- Lakcímkártyáját
- TAJ kártyáját
- ADÓ kártyáját
- Bank számlaszámát
- Oktatási azonosító igazolványát
- Ha sajátos nevelési igényű a tanuló, akkor az arról szóló szakértői javaslatot
- Amennyiben a szülő gyermeke után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, annak határozatát
- A szülő és a Polgármesteri Hivatal ügyintézője által aláírt nyilatkozatot a tanuló halmozottan hátrányos helyzetéről (a nyilatkozat különböző jogosultságok és kedvezmények érvényesítéséhez szükséges)
- A diákigazolvány igényléséhez az Okmányirodán kapott Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) adatlapot.
 
A diákigazolvány igénylésének eljárása a következő:
 
A diákigazolvány igénylést a Kormányrendelet szerint az okmányirodák végzik. A fénykép és aláírás miatt el kell menni az OKMÁNYIRODÁBA. Az okmányirodák országos illetékességgel járnak el, tehát a tanuló bármelyik okmányirodán elintézheti az igénylést.
 
Vinni kell:
 
 születési anyakönyvi kivonatot, vagy
 más személyi azonosító okmányt (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél)
 és lakcímkártyát;
 az okmányirodában adnak egy NEMZETI EGYSÉGES KÁRTYARENDSZER-ADATLAP-ot.
 
Az okmányirodai szolgáltatás ingyenes.
 
A tanuló beiratkozáskor az intézményi ügyintézőnél jelenti be a diákigazolvány iránti igényét.
 
Az ügyintézőnek leadja a NEK-ADATLAP-ot.
 
Az igazolvány elkészültéig a jogosult kérelmére az intézmény igazolást állít ki.
 
Az igazolványt a tanuló postai úton kapja meg az okmányirodában bejelentett állandó vagy tartózkodási címre.
 
 
Módosítás dátuma: 2017. október 20. péntek, 22:25
 
A Magyar Honvédelem Napja - 2017
Írta: Administrator   
2017. május 23. kedd, 10:52

Módosítás dátuma: 2017. október 20. péntek, 22:24
 
1848. március 15-re emlékeztünk
Írta: Administrator   
2017. március 16. csütörtök, 09:07

Módosítás dátuma: 2017. május 23. kedd, 10:53
 
A 2017-18-as tanévre jelentkezett tanulók
Írta: Administrator   
2017. március 09. csütörtök, 09:52 

Módosítás dátuma: 2017. október 20. péntek, 22:23
 
Tagintézmény-vezetői pályázat
Írta: Administrator   
2017. február 27. hétfő, 17:40 

Módosítás dátuma: 2017. április 11. kedd, 07:34
 
„Nógrádikum – Kincseink őrzője a diákokért”
Írta: Administrator   
2017. február 14. kedd, 13:13

Módosítás dátuma: 2017. április 11. kedd, 07:36
 
Merre tovább?
Írta: Administrator   
2017. január 30. hétfő, 10:13

Módosítás dátuma: 2017. október 20. péntek, 22:29
 
„Nógrádikum - Kincseink őrzője a diákokért”
Írta: Administrator   
2017. január 25. szerda, 08:53

Módosítás dátuma: 2017. április 11. kedd, 07:36
 
Vetélkedő a magyar kultúra napja alkalmából
Írta: Administrator   
2017. január 23. hétfő, 08:51

Módosítás dátuma: 2017. április 11. kedd, 07:35
 
Ingyenes nyelvi, informatikus és vállalatvezetési képzés
Írta: Administrator   
2017. január 16. hétfő, 14:36

INGYENES NYELVI, INFORMATIKAI ÉS VÁLLALATVEZETÉSI KÉPZÉS

 

2017. FEBRUÁR ELEJÉTŐL A BUDAPESTI ÉS VIDÉKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUMOKBAN ISMÉT LEHETŐSÉG NYÍLIK ARRA, HOGY INGYENES NYELVI, INFORMATIKAI ÉS VÁLLALATVEZETÉSI KÉPZÉSEN VEGYENEK RÉSZT AZ ÉRDEKLŐDŐK.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ 1 ÉVES ESTI KÉPZÉSRŐL:

ÓRASZÁMOK: 504 ÓRA, MELYBŐL KB. 60% (310 ÓRA) IDEGEN NYELV (ANGOL VAGY NÉMET), 30% INFORMATIKAI ISMERETEK, 10% VEZETŐI ISMERETEK.

AZ 1 ÉVES KÉPZÉS NEVE ÉS NYELVI SZINTJE:

1) Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (OKJ 35 345 01) – kezdőről alapfokú nyelvvizsgáig.
2) Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (OKJ 55 345 01) – alapfokú szintről középfokú nyelvvizsgáig.

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (OKJ 35 345 01) (1 éves, esti felnőttoktatás)
bemenet: alapfokú iskolai végzettség és bármilyen szakképesítés/szakmai

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (OKJ 55 345 01) (1 éves, esti felnőttoktatás)
bemenet: érettségi vagy szakközépiskolai érettségi végzettség és bármilyen 5-ös szintű szakmai végzettség (ide értve a régi szakközépiskolákban az érettségi bizonyítvánnyal tanúsított
szakmai végzettséget is), és B1 szintű nyelvtudás az oktatott nyelvből.
A képzés megkezdése előtt a képzésre jelentkező szintfelmérő teszten vesz részt.

BÁRMELY FELSŐOKTATÁSBAN SZERZETT VÉGZETTSÉG ELFOGADHATÓ A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE KÉPZÉSEK SZAKMAI ELŐKÉPZETTSÉGEKÉNT.

 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017.01.31.

 

A jelentkezési lap ide kattintva letölthető!

Módosítás dátuma: 2017. március 31. péntek, 09:10
 
«ElsőElőző12345678910KövetkezőUtolsó»

6. oldal / 14

Számláló indulása: 2015.05.22.

Joomla templates

Oldalunk cookie-kat használ, hogy személyre szabhassuk tartalmainkat, szolgáltatásinkat és hogy elemezhessük látogatottságunkat. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information